Certifikati - Pismorad d.o.o.
 

Certifikati

Osnovna politika društva koja nam daje prednost u odnosu na konkurenciju je kvaliteta proizvoda i usluge te sukladnost najvišim aktualnim standardima i normama što dokazujemo sljedećim certifikatima:

1. UNICERT ISO 9001:2015, UNICERT ISO 14001, UNICERT OHSAS 18001

   *Certifikat sustava upravljanja okolišem DIN EN ISO 14001:2015

   *Certifikat sustava upravljanja zaštitom na radu i zdravljem BS OHSAS 18001:2007

   *Certifikat sustava upravljanja kvalitetom DIN EN ISO 9001:2015

 


2. CE znak – o stalnosti svojstava 1404-CPR-2379

ce_cert

Usklađenost s EU normom EN 12899:2008 – za fiksne vertikalne prometne znakove za ceste, ploča znaka sa obujmicom i folijom
Izdavatelj: ZAG, Ljubljana

3. CE znak – o stalnosti svojstava 1404-CPR-2579

ce_cert

Usklađenost s EU normom EN 12899:2008 – za fiksne vertikalne prometne znakove za ceste, nosive stupove za znakove (čelični cinčani stupovi promjera 60.3mm, aluminijski I profili 120, 180 i 240mm).
Izdavatelj: ZAG, Ljubljana

4. 3M TSS certifikat

3m_cert

Certifikat o osposobljenosti za primjenu (aplikaciju) 3M tehnologije za TSS (retroreflektirajući) program. Izdavatelj: 3M East AG, podružnica Hrvatska, Zagreb

5. 3M CG certifikat

3m_cert

Certifikat o osposobljenosti za aplikaciju auto grafike (3 i 4 zvjezdice). Izdavatelj: 3M East AG, podružnica Hrvatska, Zagreb

6. 3M MCS Warranty (Matched Components System)

Certifikat kompatibilnosti korištenih materijala za digitalni sak. Izdavatelj: 3M East
AG, podružnica Hrvatska, Zagreb

7. Suglasnost (licencu) za izvođenje građevinskih radova skupine H.5

Za opremanje cesta i drugih prometnica te njihovih dijelova. Izdavatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb

8. Licenca ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

Izdavatelj: Hrvatska komora inženjera tehnologije i prometa