Izrada prometnih elaborata - Pismorad d.o.o.
 

Izrada prometnih elaborata

Izrađujemo sve vrste prometnih elaborata sukladno potrebama Naručitelja:

 

– Vođenje prometa prema turističkim odredištima, projektiranje biciklističkih ruta, projekti privremenih i trajnih regulacija prometa i drugo.

Elaborati se izrađuju od strane ovlaštenih inženjera cestovnog prometa. Izrada uključuje izlazak na teren, snimanje postojećeg stanja te izradu prometnog elaborata.

 

Ovim putem nabrojat ćemo samo neke prometne elaborate iz naše Referentne liste:

2015:

– Izrada prometnog elaborata obilaznog pravca na državnoj cesti DC1, investitor: Lika Ceste

– Elaborat izrada ploča turističke signalizacije za grad Samobor na autocesti A3, investitor: Grad Samobor

– Idejno rješenje turističkih ploča za Nacionalne parkove i Parkove prirode na autocestama RH, investitor: Mirnistarstvo zaštite okoliša i prirode

– Elaborat postavljanja oznaka putokaza za kamenolom Loskunja, investitor: Ceste Karlovac

– Elaborat turističke signalizacije za duhovni centar Varaždinske biskupije-Veternica, investitor: Varaždinska biskupija

2016:

– Elaborat Turističke signalizacije na području općine Rakovica, investitro: TZ Rakovica

– Elaborat signalizacije unutar pogona tvrtke Genera, investitor: Genera d.d.

– Elaboratizvedbenog rješenja turističkih ploča za Nacionalne parkove i Parkove prirode na autocestama RH, investitor: Mirnistarstvo zaštite okoliša i prirode

– Elaborat signalizacije na raskrižju nerazvrstane ceste te označavanje opasnog zavoja, investitor Grad Jastrebarsko

– Elaborat signalizacije na raskrižju državne ceste DC310 sa lokalnom cestom 31139, investitor Grad Jastrebarsko

– Elaborat signalizacije na raskrižju državne ceste DC310 sa nerazvrstanom cestom, investitor Grad Jastrebarsko

– Elaborat privremene regualcije za vrijeme zatvaranja prometa na ŽCP Božjakovina, investitro Pružne Građevine d.o.o.

– Elaborat privremene regualcije za vrijeme zatvaranja prometa na ŽCP Vrbovec, investitro Pružne Građevine d.o.o.

– Elaborat privremene regualcije za vrijeme zatvaranja prometa na ŽCP Sunja, investitro Pružne Građevine d.o.o.

2017:

– Elaborat rješenja prilaza naplatnoj postaji Demerje, investitor Autocesta Rijeka Zagreb d.d.

– Elaborat rješenja privremene prometne signalizacije na autocesti A6, zbog radova na vijaduktu Zečeve Drage, investitor Mar d.o.o.

– Elaborat rješenja privremene prometne signalizacije na DC 37 zbog radova na mostu Gromova, investitor Spegra inženjering d.o.o.,

– Elaborat biciklističkih ruta na području grada Samobora, investitor Turistička zajednica grada Samobora

– Elaborat turističke signalizacije na pordučju grada Samobora, investitor Turistička zajednica grada Samobora

[contact-form-7 404 "Not Found"]