PROMETNA SIGNALIZACIJA - Pismorad d.o.o.
 

PROMETNA SIGNALIZACIJA

Vertikalnu prometnu signalizaciju izrađujemo u sukladno svim postojećim standardima:

– EU Norma EN 12899-1:2008 za fiksne vertikalne prometne znakove sukladno Uredbi 305/2011/EU Europskog parlamenta i vijeća od 9.3. 2011 (Uredba za građevne proizvode ili CPR)

– Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/2005 i 155/2005)

– Kvalitetu znakova i njihova mehaničko – vizualna znakova dokazujemo posjedovanjem Certifikata o stalnosti svojstava 1404-CPR-2379 i 1404-CPR-2379, Izjavom o svojstvima te CE – naljepnicom na znaku

– Možemo se pohvali činjenicom da smo prvi certificirani proizvođač znakova u Hrvatskoj

– Svi naši znakovi ispitani su na maksimalni otpor vjetra Wl8

– Garancija na sve naše znakove iznosi 5 godina

– Kao standard za izradu znakova koristimo najkvalitetnije 3M retroreflektirajuće mikroprizmatske folije klase EGP, HIP i DGP te smo ujedno daleko najveći i najstariji 3M-ov partner u Hrvatskoj.

PUTOKAZNE I OBAVIJESNE PLOČE

–  Putokazne ploče izrađuju se od aluminjskih lamela širine 20 ili 30 cm, debljine 2 mm

–  brza izrada, praktično skladištenje i transport

–  mogućnost izrade ploča neograničenih dimenzija

–  aplikacija folije pomoću specijalnog laminatora koji uz regulaciju pritiska i grijanja

–  folije osigurava maksimalnu kvalitetu i trajnost aplikacije

–  montaža na aluminijske I profile širine 12, 18 ili 24 cm

–  mogućnost montaže ploča na okrugle cijevi, asimetrične konzole, portale

–  maksimalna otpornost na udar vjetra WL8

–  CE certifikat 1404-CPR-2379

PROMETNI ZNAKOVI

–  Prometni znakovi izrađuje se od aluminijskog lima debljine 2 mm sa dvostruko povijenim rubom po obodu.

–  Pozadina znaka je lakirana sivom bojom.

–  Vezni elemen (obujmice) su željezni, promjera 60,3 mm zaštićeni postupkom vrućeg cinčanja ili šeradizacije.

–  CE certifikat za znakove i obujmice 1404-CPR-2379

–  Nosivi stupovi željezni, vruće cinčani promjera 60,3 mm

–  CE certifikat za stupove 1404-CPR-2579