TURISTIČKA SIGNALIZACIJA - Pismorad d.o.o.
 

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

Standardna turistička signalizacija izrađuje se tehnološki potpuno jednako kao i vertikalna prometna signalizacija, zadovoljava istu kvalitetu te je pokrivena istim certifikatima:

 • Certifikat o stalnosti svojstava 1404-CPR-2379 i 1404-CPR-2379
 • otpornost na udar vjetra WL8
 • Znakovi i putokazi od aluminijskog lima debljine 2 mm sa duplo savijenim rubom
 • Ploče od aluminijskih lamela debljine 2 mm ili lima sa podkonstrukcijom
 • Nosivi stupovi aluminijski I profil ili Fe stupovi vruće cinčani
 • Sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama N.N. 87/ 2002

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA TIP "ZAGREB"

 • Izrađuje se od osmerokutnih aluminijskih stupova promjera 85mm
 • Eloksirano u bakrenu zlatnu boju ili RAL o želji Naručitelja
 • Aluminijske lamele visine 15cm, duljina po želji Naručitelja
 • Jednostrano ili obostrano oslikavanje
 • Mogućnost montaže putokaza u 4 smjera na jednom stupu
 • Mogućnost modularnog dodavanja putokaza uz produljenje stupova
 • Mogućnost izrade velikih ploča spajanjem lamela između dva nosiva stupa
[contact-form-7 404 "Not Found"]