Turistička i ostala signalizacija na cestama - Pismorad d.o.o.
 

Turistička i ostala signalizacija na cestama


Galerija

Standardna turistička signalizacija izrađuje se tehnološki potpuno jednako kao i vertikalna prometna signalizacija, zadovoljava istu kvalitetu te je pokrivena istim certifikatima:

  • Certifikat o stalnosti svojstava 1404-CPR-2379 i 1404-CPR-2379
  • Otpornost na udar vjetra WL8
  • Znakovi i putokazi od aluminijskog lima debljine 2 mm sa duplo savijenim rubom
  • Ploče od aluminijskih lamela debljine 2 mm ili lima sa podkonstrukcijom
  • Nosivi stupovi aluminijski I profil ili Fe stupovi vruće cinčani
  • Sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama N.N. 87/ 2002
[contact-form-7 404 "Not Found"]